Õppetöö

Õppetöö korraldus


Trimestrite ajad 2022/2023 õppeaastal:

I trimester                              1. september 2022 – 26. november 2022

II trimester                             29. november 2022 – 11. märts 2023

III trimester                            14. märts 2023 – 13. juuni 2023

 

Tasemetööde toimumisajad 2022/2023 õppeaastal:

Tasemetööde ajad on kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusega Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaasta

 

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised

 • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

 

Põhikooli lõpueksamite ajad ja vormid:

 • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023

Leie Kooli õppekava üldosa (uus õppekava ettevalmistamisel)

Ainekavad:

Eesti keel

Kirjandus

Matemaatika

Inglise keel

Vene keel

Ajalugu

Ühiskonnaõpetus

Inimeseõpetus

Muusikaõpetus

Loodusõpetus

Geograafia

Bioloogia

Keemia

Kunstiõpetus

Tööõpetus I kooliaste

Kehaline kasvatus

 

Trimestrite ajad 2022/2023 õppeaastal:

I trimester                              1. september 2022 – 26. november 2022

II trimester                             29. november 2022 – 11. märts 2023

III trimester                            14. märts 2023 – 13. juuni 2023

 

Tasemetööde toimumisajad 2022/2023 õppeaastal:

Tasemetööde ajad on kehtestatud haridus- ja teadusministri määrusega Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaasta

 

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

 • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised

 • matemaatika (kirjalik) – 19.–22. september 2022
 • eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26.–27. september 2022
 • loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13. oktoober 2022

 

Põhikooli lõpueksamite ajad ja vormid:

 • eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023
 • matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023
 • valikeksam inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13. juuni 2023
 • valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023

Leie Kooli õppekava üldosa (uus õppekava ettevalmistamisel)

Ainekavad:

Eesti keel

Kirjandus

Matemaatika

Inglise keel

Vene keel

Ajalugu

Ühiskonnaõpetus

Inimeseõpetus

Muusikaõpetus

Loodusõpetus

Geograafia

Bioloogia

Keemia

Kunstiõpetus

Tööõpetus I kooliaste

Kehaline kasvatus