Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord

Leie Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord

 


Käesolev kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 ja haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” alusel.

Vastuvõtu tingimused ja korra koos avalduse vormiga leiab SIIT

 

Digitaalselt allkirjastamiseks avalduse vorm.

Käesolev kord kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 27 lg 5 ja haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” alusel.

Vastuvõtu tingimused ja korra koos avalduse vormiga leiab SIIT

 

Digitaalselt allkirjastamiseks avalduse vorm.