1/3 kl piimandusmuuseumis

28. mai 2012

1. ja 3. kl ekskursioon Eesti Piimandusmuuseumi, Võhma küünlavabrikusse ja – uisuväljakule.