Rubriigiarhiiv: Sündmused

Jüripäeva tõrvikutega teatejooks

[ 23. apr 2013; ] Seoses vesise ilmaga, teatejooks jääb ära!

Rubriigid: Sündmused

Päästeteemaline koolitus 1.-4. kl “Tean tulest”

[ 23. apr 2013; ] „TEAN TULEST”, algusega kell 12.30
Tuleohutusalane koolitusprogramm algklassiastmele 1.-4. kl
Koolituse käigus antakse lastele ülevaade tavaelus ettetulevatest ohuolukordadest, selgitatakse õiget käitumist ja tegutsemist tulekahju korral, arutatakse läbi peamised tulekahju tekkepõhjused. Hädaabi number 112. Lisateema: ohutult veekogu ääres.
Osalejatele raamat „Tean tulest“ ja ülesandelehed „Kodune evakuatsiooniplaan“, „Ohuolukorrad kodus“.
Koolituse viib läbi  Viljandi komando komandopealik Mait Mürk

 

 

Rubriigid: Sündmused

Päästeteemaline koolitus 5.-7. kl “Kaitse end ja aita teist”

[ 23. apr 2013; ] Koolituse algus kell 12.30
Päästeteemaline koolitus 5.-7.klasside õpilastele, mille eesmärgiks on anda  noortele eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi, kuidas ohtusid ette näha ning hakkama saada erinevates hädaolukordades.
Koolitusel käsitletavad teemad:
Tuleohutus
*põlemine ja tulekahju
*sisetulekahju mõju inimesele (suits, põlemisgaasid sh. vingugaas)
*tulekahju ennetamise ja kustutamise põhireegleid;
*hädaabiteadete edastamine;
*käitumine tulekahju korral (kodu, kool)
Veeohutus
*veekeskkonna ohud inimese organismile;
*veeõnnetuste põhjused;
*ohutu käitumine veekogude ääres
*esmane käitumine veeõnnetuse korral. 

Käsitletavad teemad [...]

Rubriigid: Sündmused