Konkurss Leie “Laulu- ja Luulelind”

15. märts 2013

Reedel 15.03 algusega kell 13.00 aulas
laululinnud:
1. – 5. klass
6. – 9. klass
luulelinnud:
1. – 3. klass
4. -6. klass
7. – 9. klass

Parimatele auhinnad!
KÕIK PÖIALT HOIDMA!