Aadress:
Leie Põhikool
Leie 70303, Viljandi vald
Viljandimaa, Eesti

Kontaktid:
43 95135; 564 70332 - direktor
43 95131 - õpetajate tuba
direktori e-post: eero@leie.vil.ee
kooli e-post: kool@leie.vil.ee

Haridus- ja Teadusministeeriumi ekspert Pärnu-, Saare- ja Viljandimaal on Pärje Ülavere, tel nr 735 0167, e-post parje.ulavere@hm.ee

Kommenteerimine on suletud