About us

Õppenõukogu


Leie Põhikooli õppenõukogu töötab vastavalt Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusesele nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” ja Leie Põhikooli õppenõukogu põhimäärusele

 

Õppenõukogu korralised toimumisajad 2019/2020 õppeaastal:

27. november 2019 - I trimestri lõpetamine

11. märts 2020 - II trimestri lõpetamine

5. juuni 2020 - III trimestri lõpetamine 

11. juuni 2020 - põhikooli lõpetamine

27. august 2020 - õppeaasta lõpetamine

Leie Põhikooli õppenõukogu töötab vastavalt Haridus- ja teadusministri 23.08.2010 a määrusesele nr 44 “Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord” ja Leie Põhikooli õppenõukogu põhimäärusele

 

Õppenõukogu korralised toimumisajad 2019/2020 õppeaastal:

27. november 2019 - I trimestri lõpetamine

11. märts 2020 - II trimestri lõpetamine

5. juuni 2020 - III trimestri lõpetamine 

11. juuni 2020 - põhikooli lõpetamine

27. august 2020 - õppeaasta lõpetamine