About us

Hoolekogu


Leie Põhikooli hoolekogu koosseis: 

Nimi Roll
Janek Lass vanemate esindaja, esimees
Epp Barkalaja õppenõukogu esindaja, hoolekogu sekretär
Kerdi Enders vanemate esindaja
Merike Jõgi vanemate esindaja
Õnne Raamat vanemate esindaja
Marge Sass vanemate esindaja
Miia Sass õpilaste esindaja
Anzori Barkalaja pidaja esindaja

 

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Hoolekogu koosseis on kinnitatud Viljandi Vallavalitsuse 5. detsembri 2018 korraldusega nr 2-3/1176

Leie Põhikooli hoolekogu koosseis: 

 

Hoolekogu moodustamise kord ja töökord

Hoolekogu koosseis on kinnitatud Viljandi Vallavalitsuse 5. detsembri 2018 korraldusega nr 2-3/1176

Nimi Roll
Janek Lass vanemate esindaja, esimees
Epp Barkalaja õppenõukogu esindaja, hoolekogu sekretär
Kerdi Enders vanemate esindaja
Merike Jõgi vanemate esindaja
Õnne Raamat vanemate esindaja
Marge Sass vanemate esindaja
Miia Sass õpilaste esindaja
Anzori Barkalaja pidaja esindaja