Uudised

2019/2020 õppeaasta lõpetamine 12. mai Leie kooli toimetaja

Alates 18. maist toimub kontaktõpe põhikooli lõpetajatele ja lisatuge vajavatele õpilastele. Distantsõpe õpilastele, kel kontaktõpet vaja pole, jätkub 2019/2020 õppeaasta lõpuni. Õppeaasta edukalt lõpetajate viimane koolipäev on 9. juuni 2020.


Kontaktõpe lisatuge vajavate õpialstega toimub alates 18. maist kolmel päeval nädalas (T, K, N) kell 8.30-14.00. Kontaktõppel osalevate õpilaste nimekirja kinnitab kooli direktor.

2019/2020 õppeaastal 9. klassi lõpueksameid ei toimu, põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel, samuti ei toimu 7. klassi arvestuslikku tööd. Loovtööde kaitsmine toimub 2020/2021 õppeaasta I trimestri lõpul.

Aastahinded kujunevad I ja II trimestri numbrilise hinde ning III trimestri sõnalise hinnangu (A-arvestatud, MA-mittearvestatud) tulemusena. Aastahinded pannakse numbriliselt. Puuduliku aastahindega õpilane peab sooritama täiendava õppetöö.

Õpilase käitumist III trimestril ei hinnata, hoolsuse hindamise aluseks on senine õppetöö ja sellega seotud kohustuste täitmine.

Ühist õppeaasta lõpetamist ei toimu. Samuti jäävad ära ekskursioonid, võistlused, matkad. Põhikooli lõpuaktuse korraldamine otsustatakse vastavalt edasisele olukorrale.

 

Kontaktõpe lisatuge vajavate õpialstega toimub alates 18. maist kolmel päeval nädalas (T, K, N) kell 8.30-14.00. Kontaktõppel osalevate õpilaste nimekirja kinnitab kooli direktor.

2019/2020 õppeaastal 9. klassi lõpueksameid ei toimu, põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel, samuti ei toimu 7. klassi arvestuslikku tööd. Loovtööde kaitsmine toimub 2020/2021 õppeaasta I trimestri lõpul.

Aastahinded kujunevad I ja II trimestri numbrilise hinde ning III trimestri sõnalise hinnangu (A-arvestatud, MA-mittearvestatud) tulemusena. Aastahinded pannakse numbriliselt. Puuduliku aastahindega õpilane peab sooritama täiendava õppetöö.

Õpilase käitumist III trimestril ei hinnata, hoolsuse hindamise aluseks on senine õppetöö ja sellega seotud kohustuste täitmine.


Ühist õppeaasta lõpetamist ei toimu. Samuti jäävad ära ekskursioonid, võistlused, matkad. Põhikooli lõpuaktuse korraldamine otsustatakse vastavalt edasisele olukorrale.