Uudised

Distansõpe 11. märts - 11. aprill 01. märts Leie kooli toimetaja

Leie Põhikooli õpilased on distantsõppel 11. märstist kuni 11. aprillini.


Vabariigi korralduse tõttu on alates 11. märtsist distantsõppel kõik õpilased. Kodused tööd pannakse üles eKooli ja on õpilasele kohustuslikud. Sel perioodil viiakse läbi ka veebitunde, millest teavitatakse samuti eKooli kaudu.

Kodus õppimides probleemide tekkimisel pöörduda aineõpetaja poole e-kirjaga. Õpetajate e-postid on leitavad kontaktide alt.

Alates 18. märtsis pakume teisipäeviti ja neljapäeviti õpiraskustega õpilastele võimalust osaleda kontaktõppel. Nendel päevadel liigub ka koolibuss. Lisatuge vajavate õpilaste vanemaid teavitatakse e-kirjaga.

Iga kahe nädala tagant väljastab Leie Põhikool ka toidupakke. Esimene toidupakk jagati välja 10. märtsil. Järgmise paki väljastamine toimub vahemikul 22.-26. märts. Täpsema kuupäeva teavitame eKooli kaudu.


Kui kellelgi on vaja laenata koduseks kasutamiseks arvutit, siis palun sellest aegsasti teada anda.

Vabariigi korralduse tõttu on alates 11. märtsist distantsõppel kõik õpilased. Kodused tööd pannakse üles eKooli ja on õpilasele kohustuslikud. Sel perioodil viiakse läbi ka veebitunde, millest teavitatakse samuti eKooli kaudu.

Kodus õppimides probleemide tekkimisel pöörduda aineõpetaja poole e-kirjaga. Õpetajate e-postid on leitavad kontaktide alt.

Alates 18. märtsis pakume teisipäeviti ja neljapäeviti õpiraskustega õpilastele võimalust osaleda kontaktõppel. Nendel päevadel liigub ka koolibuss. Lisatuge vajavate õpilaste vanemaid teavitatakse e-kirjaga.

Iga kahe nädala tagant väljastab Leie Põhikool ka toidupakke. Esimene toidupakk jagati välja 10. märtsil. Järgmise paki väljastamine toimub vahemikul 22.-26. märts. Täpsema kuupäeva teavitame eKooli kaudu.


Kui kellelgi on vaja laenata koduseks kasutamiseks arvutit, siis palun sellest aegsasti teada anda.