Занятия

Õppetöö korraldus


Trimestrite ajad 2019/2020 õppeaastal:

I trimester 01. september 2019 – 29. november 2019

II trimester 02. detsember 2019 – 13. märts 2020

III trimester 16. märts 2020 – 09. juuni 2020

 

Tasemetööde toimumisajad 2019/2020 õppeaastal:

I ja II kooliastme tasemetööde ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal“

 

I kooliaste:

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

loodusvaldkond: 1. – 2. oktoober 2019

3. klassi õpilastele (paberil):

eesti keel: 12. mai 2020

 

II kooliaste:

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

loodusvaldkond: 24. – 25. september 2019

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

eesti keel: 13. mai 2020

 

III kooliaste:

8. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

digipädevus: 30. märts – 3. aprill 2020

 

Leie Põhikooli õppekava üldosa

Ainekavad:

Eesti keel

Kirjandus

Matemaatika

Inglise keel

Vene keel

Ajalugu

Ühiskonnaõpetus

Inimeseõpetus

Muusikaõpetus

Loodusõpetus

Geograafia

Bioloogia

Keemia

Kunstiõpetus

Tööõpetus I kooliaste

Kehaline kasvatus

 

Trimestrite ajad 2019/2020 õppeaastal:

I trimester 01. september 2019 – 29. november 2019

II trimester 02. detsember 2019 – 13. märts 2020

III trimester 16. märts 2020 – 09. juuni 2020

 

Tasemetööde toimumisajad 2019/2020 õppeaastal:

I ja II kooliastme tasemetööde ajad on antud haridus- ja teadusministri määrusega „Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2019/2020. õppeaastal“

 

I kooliaste:

4. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

loodusvaldkond: 1. – 2. oktoober 2019

3. klassi õpilastele (paberil):

eesti keel: 12. mai 2020

 

II kooliaste:

7. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

loodusvaldkond: 24. – 25. september 2019

6. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

eesti keel: 13. mai 2020

 

III kooliaste:

8. klassi õpilastele (elektrooniliselt):

digipädevus: 30. märts – 3. aprill 2020

 

Leie Põhikooli õppekava üldosa

Ainekavad:

Eesti keel

Kirjandus

Matemaatika

Inglise keel

Vene keel

Ajalugu

Ühiskonnaõpetus

Inimeseõpetus

Muusikaõpetus

Loodusõpetus

Geograafia

Bioloogia

Keemia

Kunstiõpetus

Tööõpetus I kooliaste

Kehaline kasvatus