Meie koolist

Tutvustus


Leie Kool alustas tegevust 1. septembril 1995. aastal, olles ajalooliste Lalsi, Lätkalu ja Odiste koolide järglane. Koolist on tänaseks tuule tiibadesse saanud 26 lendu. Leie Kool asub Võrtsjärve põhjakaldal Viljandimaal, Viljandi vallas, Leie külas, olles Viljandist 30 km, Tartust 50 km ja Kolga-Jaanist 17 km kaugusel.

Koolihoone on multifunktsionaalne. Lisaks põhikoolile tegutsevad koolihoones Leie Kooli lasteaed „Sipelgapesa” (üks liitrühm), Leie Avatud Noortekeskus, Leie Raamatukogu. Raamatukogus asub ka õpikute fond. Kooli söökla teenindab ühtlasi ka lasteaeda. Kooli võimlat kasutatakse õppetööks, huvitegevuseks ja noortekeskuse ringide ja tegevuste läbiviimiseks. Õhtusel ajal on võimla avatud täiskasvanutele sporditegemiseks. Staadion küll koolil puudub, ent rajatud on murukattega jalgpalliväljak, võimlemislinnak, jooksurajaga kaugushüppekast ning laste mänguväljak.  Kooli territoorium sobib nii õuesõppeks kui spordiks.

Õpilaste vähesuse tõttu toimub õppetöö liittundides, 2021/2022 õppeaastal pole avatud 3. klassi. Õpetajaid on kokku 12, koolis töötab ka eripedagoog.

Igapäevast õppetegevust rikastavad väljasõidud, õppekäigud ja ekskursioonid, populaarne on mobiilse seiklusringi tegevus. Tasuta huviringides on lastel võimalik tegeleda laulmise, sportimise, robootikaga, võtta osa loodusringi, kokandus- ning meisterdamisringi tegevusest. Suur on  osavõtt noortekeskuse keraamikaringist ja jumpingu treeningutest. Peale koolisisete tegevuste osalevad Leie kooli õpilased huviringides ja trennides nii Kolga-Jaanis, Viljandis kui ka Tartus.

Traditsioonid, individuaalne lähenemine ja koostöö on aluseks, et iga Leie Kooli õpilasel on võimalus konkurentsivõimelisele haridusele.

Leie Kool alustas tegevust 1. septembril 1995. aastal, olles ajalooliste Lalsi, Lätkalu ja Odiste koolide järglane. Koolist on tänaseks tuule tiibadesse saanud 26 lendu. Leie Kool asub Võrtsjärve põhjakaldal Viljandimaal, Viljandi vallas, Leie külas, olles Viljandist 30 km, Tartust 50 km ja Kolga-Jaanist 17 km kaugusel.

Koolihoone on multifunktsionaalne. Lisaks põhikoolile tegutsevad koolihoones Leie Kooli lasteaed „Sipelgapesa” (üks liitrühm), Leie Avatud Noortekeskus, Leie Raamatukogu. Raamatukogus asub ka õpikute fond. Kooli söökla teenindab ühtlasi ka lasteaeda. Kooli võimlat kasutatakse õppetööks, huvitegevuseks ja noortekeskuse ringide ja tegevuste läbiviimiseks. Õhtusel ajal on võimla avatud täiskasvanutele sporditegemiseks. Staadion küll koolil puudub, ent rajatud on murukattega jalgpalliväljak, võimlemislinnak, jooksurajaga kaugushüppekast ning laste mänguväljak.  Kooli territoorium sobib nii õuesõppeks kui spordiks.

Õpilaste vähesuse tõttu toimub õppetöö liittundides, 2021/2022 õppeaastal pole avatud 3. klassi. Õpetajaid on kokku 12, koolis töötab ka eripedagoog.

Igapäevast õppetegevust rikastavad väljasõidud, õppekäigud ja ekskursioonid, populaarne on mobiilse seiklusringi tegevus. Tasuta huviringides on lastel võimalik tegeleda laulmise, sportimise, robootikaga, võtta osa loodusringi, kokandus- ning meisterdamisringi tegevusest. Suur on  osavõtt noortekeskuse keraamikaringist ja jumpingu treeningutest. Peale koolisisete tegevuste osalevad Leie kooli õpilased huviringides ja trennides nii Kolga-Jaanis, Viljandis kui ka Tartus.

Traditsioonid, individuaalne lähenemine ja koostöö on aluseks, et iga Leie Kooli õpilasel on võimalus konkurentsivõimelisele haridusele.