Õppetöö

Tunniplaan


2022/2023 II poolaasta tunniplaan


  TUNNIPLAAN alates 16.01.2023      
  I kl. II kl. III kl. V kl. VI kl. VII kl. VIII kl. IX kl.
E muusika muusika muusika loodusõp loodusõp inglise k matem ingl. K
  eesti k eesti k loodusõp loodusõp matem matem inglise k ingl. K
  tööõp tööõp ingl k keh. kasv keh. kasv muusika muusika muusika
  keh. kasv keh. kasv. keh. kasv matem ingl k inglise k keemia keemia
  keh. kasv keh. kasv. keh. kasv ingl. K ingl k matem vene k vene k
  PPR PPR eesti k eesti k vene k vene k inglise k matem
                 
T eesti k eesti k matem matem vene k vene k/käsitöö käsitöö
/tööõ
käsitöö
/tööõp
  eesti k eesti k matem matem vene k vene k /käsitöö käsitöö/
tööõ
käsitöö/
tööõp
  matem matem käsitöö/ tööõp tööõp käsitöö/
tööõp
tööõpetus/käsitöö bioloogia bioloogia
  loodus loodus käsitöö/ tööõp käsitöö/
tööõp
käsitöö/ tööõp tööõpetus/matemLõk füüsika geogr
  PPR PPR eesti k eesti k matem inimeseõp inimeseõp füüsika
  PPR Inimeseõp PPR inimeseõp inimeseõp loodusõp/
inimeseõp 
füüsika matem
  PPR PPR PPR PPR PPR loodusõp   füüsika
K tööõp tööõp muusika muusika muusika bioloogia/
loodus
matem matem
  muusika muusika eesti k eesti k matem matem geograafia geograafia
  kunst kunst kunst kunst matem matem keemia keemia
  matem matem inglise k inglise k loodusõp geog/
loodus
matem matem
  eesti k eesti k loodusõp loodusõp inform inform ingl.k ingl. K
  PPR PPR inglise k inglise k kunst kunst vene k vene k
  PPR PPR PPR PPR inglise k inglise k kunst  
                 
N matem matem matem matem eesti k keh. kasv keh. kasv keh. kasv
  informaatika informaati PP Ajalugu eesti k keh. kasv keh. kasv keh. kasv
  PPR PPR eesti k eesti k ajalugu ajalugu kirjandus kirjandus
  eesti k eesti k loodus keh. kasv keh. kasv kons(M)/
kirjandus
ajalugu ajalugu
  keh kasv keh kas keh kasv keh. kasv matem matem/
eesti k
bioloogia bioloogia
  PPR PPR matem kirjandus kirjandus kirjandus/
eesti k
vene k vene k
  spordiring spordiring spordiring spordiring loodusõp geog/ loodusõp eesti k eesti k
                 
R eesti k eesti k kirjandus ajalugu ajalugu eesti k matem matem
  kunst kunst inform inform eesti k eesti k/ kirjandus ajalugu ajalugu
  eesti k logopeed matem matem ühisk ajalugu kirjandus kirjandus
  PPR PPR eesti k eesti k eesti k kirjandus/
eesti k
inform ühiskond
  liiklus liiklus liiklus liiklus     inform ühiskond
  PPR PPR PPR logopeed     eesti k eesti k
  TUNNIPLAAN alates 16.01.2023      
  I kl. II kl. III kl. V kl. VI kl. VII kl. VIII kl. IX kl.
E muusika muusika muusika loodusõp loodusõp inglise k matem ingl. K
  eesti k eesti k loodusõp loodusõp matem matem inglise k ingl. K
  tööõp tööõp ingl k keh. kasv keh. kasv muusika muusika muusika
  keh. kasv keh. kasv. keh. kasv matem ingl k inglise k keemia keemia
  keh. kasv keh. kasv. keh. kasv ingl. K ingl k matem vene k vene k
  PPR PPR eesti k eesti k vene k vene k inglise k matem
                 
T eesti k eesti k matem matem vene k vene k/käsitöö käsitöö
/tööõ
käsitöö
/tööõp
  eesti k eesti k matem matem vene k vene k /käsitöö käsitöö/
tööõ
käsitöö/
tööõp
  matem matem käsitöö/ tööõp tööõp käsitöö/
tööõp
tööõpetus/käsitöö bioloogia bioloogia
  loodus loodus käsitöö/ tööõp käsitöö/
tööõp
käsitöö/ tööõp tööõpetus/matemLõk füüsika geogr
  PPR PPR eesti k eesti k matem inimeseõp inimeseõp füüsika
  PPR Inimeseõp PPR inimeseõp inimeseõp loodusõp/
inimeseõp 
füüsika matem
  PPR PPR PPR PPR PPR loodusõp   füüsika
K tööõp tööõp muusika muusika muusika bioloogia/
loodus
matem matem
  muusika muusika eesti k eesti k matem matem geograafia geograafia
  kunst kunst kunst kunst matem matem keemia keemia
  matem matem inglise k inglise k loodusõp geog/
loodus
matem matem
  eesti k eesti k loodusõp loodusõp inform inform ingl.k ingl. K
  PPR PPR inglise k inglise k kunst kunst vene k vene k
  PPR PPR PPR PPR inglise k inglise k kunst  
                 
N matem matem matem matem eesti k keh. kasv keh. kasv keh. kasv
  informaatika informaati PP Ajalugu eesti k keh. kasv keh. kasv keh. kasv
  PPR PPR eesti k eesti k ajalugu ajalugu kirjandus kirjandus
  eesti k eesti k loodus keh. kasv keh. kasv kons(M)/
kirjandus
ajalugu ajalugu
  keh kasv keh kas keh kasv keh. kasv matem matem/
eesti k
bioloogia bioloogia
  PPR PPR matem kirjandus kirjandus kirjandus/
eesti k
vene k vene k
  spordiring spordiring spordiring spordiring loodusõp geog/ loodusõp eesti k eesti k
                 
R eesti k eesti k kirjandus ajalugu ajalugu eesti k matem matem
  kunst kunst inform inform eesti k eesti k/ kirjandus ajalugu ajalugu
  eesti k logopeed matem matem ühisk ajalugu kirjandus kirjandus
  PPR PPR eesti k eesti k eesti k kirjandus/
eesti k
inform ühiskond
  liiklus liiklus liiklus liiklus     inform ühiskond
  PPR PPR PPR logopeed     eesti k eesti k