Uudised

Leie Kool distantsõppele 31. jaanuar Leie kooli toimetaja


Head lapsevanemad.

Seoses Covid-19 puhanguga on Terviseameti otsuse ja direktori käskkirja nr 3-1/1 alusel kehtestatud distantsõpe 1.-9. klassini Leie Koolis ajavahemikul 01. -04. veebruar 2022 .

Väljavõte Terviseameti kirjast:

Võttes aluseks nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 4 ja haldusmenetluse seaduse § 16 lõike 1 ning eesmärgiga tõkestada SARS-CoV-2 põhjustatava COVID-19 haiguse edasist levikut ning arvestades ülaltoodut, kooskõlastab Terviseamet Teie ettepaneku Leie kooli distantsõppe osas ajavahemikul 31.01.-04.02.2022.a.

 

Kool korraldab juhendatud õppe hübriidtundide, individuaalsete juhendamistega läbi videoühenduste ja iseseisvate tööde näol. Täpsem info E-Koolis ja aineõpetajatelt ilmub lähiajal.

Distantsõppe perioodil on igasugune huvitegevus keelatud.

Palume mõistvat suhtumist ja olgem terved!

Lugupidamisega

Hasso Kukemelk

direktor

Head lapsevanemad.

Seoses Covid-19 puhanguga on Terviseameti otsuse ja direktori käskkirja nr 3-1/1 alusel kehtestatud distantsõpe 1.-9. klassini Leie Koolis ajavahemikul 01. -04. veebruar 2022 .

Väljavõte Terviseameti kirjast:

Võttes aluseks nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 4 ja haldusmenetluse seaduse § 16 lõike 1 ning eesmärgiga tõkestada SARS-CoV-2 põhjustatava COVID-19 haiguse edasist levikut ning arvestades ülaltoodut, kooskõlastab Terviseamet Teie ettepaneku Leie kooli distantsõppe osas ajavahemikul 31.01.-04.02.2022.a.

 

Kool korraldab juhendatud õppe hübriidtundide, individuaalsete juhendamistega läbi videoühenduste ja iseseisvate tööde näol. Täpsem info E-Koolis ja aineõpetajatelt ilmub lähiajal.

Distantsõppe perioodil on igasugune huvitegevus keelatud.

Palume mõistvat suhtumist ja olgem terved!

Lugupidamisega

Hasso Kukemelk

direktor