6. kl õpioskuste olümpiaad

Kooli esindavad: Marten Hämäläinen 5. kl, Keiti Lass 6. kl, Moonika Lembavere 6. kl, Kaarel Saksniit 6. kl

Viljandi maakonna 6.klasside õpioskuste olümpiaad, 08. oktoober, kell 10.00
Viljandi Paalalinna Kool, (Paala tee 46)

Olümpiaad kestab 10.00 – 13.00
Osavõtvaid õpilasi toitlustatakse.

Võistkonda kuulub kuni 5 kuuenda klassi õpilast.Nooremaid õpilasi võib vajadusel olla võistkonnas kuni 2.Võistkondi saatvad õpetajad ei osale ülesannete parandamisel, tulemused saab teada järgneval päeval.Pearõhk ülesannetes on teabe otsimisel ning määratlemisel ja selle käsitlemise oskustel nii kirjanduse kui interneti põhjal. Ülesannete lahendamisel on tähtis meeskonnatöö oskus.

Kirjandust ise kaasa võtma ei pea, kõik vajaminev on olemas võistluspaigas.Oma kirjutusvahend on soovitav kaasa võtta.

Toitlustamine