6. klasside õpioskuste olümpiaad

Toimub Viljandi Paalalinna Koolis algusega kell 10.00. Ülesannete lahendamiseks aega 1,5 tundi.

Kaasa kirjandus:
1. Eesti atlas. Avita Tügi 2004
2. Eesti etnograafia sõnaraamat. koostanud A. Ränk. Tallinn, 1995 või 1996
3. ENEKE Õpilase teatmeteos II. toimetanud Viktor Masing. Valgus 1986
4. Kõiv, M., Piir, M.M. VANAAEG I osa. Avita 2010
5. Maailma atlas. Eesti Enstüklopeediakirjastus 2000
6. Maanso, V. Eesti kirjanduse klassikat 4.-6. kl. Koolibri 2000
7. Võõrsõnastik. Tallinn, TEA 1999

Õppevahendid:
Lisaks tavapärasele, sinise või musta tindi-või pastapliiatsile
1. harilik pliiats
2. joonlaud
3. lihtsam kalkulaator