9. kl lõpuaktus

9. kl lõpuaktus kell 16.00: aula
pildistamine: kooliõu
bankett kell 18.00: söökla