Eesti Vabariigi 95. aastapäeva aktus

Eesti Vabariik 95
kell 10.20 Eesti Mäng
kell 11.30 Pidulik aktus, Eesti Vabariik 95
kell 12.15 Bankett sööklas

bussiring kell 12.45