Jõulupidu

Proovid:
kell 11.00 – 12.30 näitering võimlas;
kell 13.00 – 13.40 tantsurühmad võimlas;
kell 13.50 – 14.30 koorid võimlas

Tundide algus kell 11.00. Tundides on need õpilased, kes ei ole proovidega seotud.
Ühine jõululõuna kell 12.30- 13.00

Kell 15.00 – 20.00 JÕULUPIDU


bussiring hommikul:
Kaavere kell 10.00;
Tooma kell 10.20;
Meleski kell 10.30:
Leie kell 10.45