Kevadkontsert, õpilaste kunsti – ja käsitöönäitus

reedel 9. mail kell 13.00
* lasteaiarühm
* “Luule- ja Laululinnu” parimad
* koorid, solistid
* tantsurühmad
* lühinäidend
* Keiti võimlemiskava
KUNSTI- JA KÄSITÖÖNÄITUS!