KIKI-i “Veeprogramm Loodis”, õppeprogramm 5.-6. kl

Buss väljub kooli juurest kell 8.30. Tagasi kooli juures umbes kell 14.
Selga ilmastikukindlad riided. Jalga või kaasa võtta kummikud. Siseruumides ollakse sokkides.
Lõunasöök kaasa. Söömine halva ilma korral siseruumides.

Programm annab võimaluse tutvuda inimese eluks vajaliku ainega vesi. Kus ja millisel kujul leidub maakeral vett, kuidas liigitatakse veekogusid, millised on peamised veekogu seisundit mõjutavad tegurid. Õpprprogramm annab võimaluse tutvuda veekogude uurimismeetodite ja – vahenditega. Põhjalikumalt õpitakse tundama järvede ja järve-elustiku eripära ja tähtsust. Õppeprogrammi oluline osa on veekogude kasutamise ja kaitsega seotud küsimused.