Kolga-Jaani valla hariduskonverents. Villem Reimani nim rahvamaja

KOLGA-JAANI VALLA HARIDUSKONVERENTS 2014
8.NOVEMBRIL 2014 KOLGA-JAANI RAHVAMAJAS

Moderaator: Kalevi Kaur
PÄEVAKAVA:
10.00-10.05 Avasõnad – Kalevi Kaur, Kolga-Jaani vallavanem
10.05-10.35 Koolivõrgu tulevikuperspektiivid – Kalle Küttis, Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler
10.40-11.10 Kogukonnakooli mudelist Gaia hariduse võtmes – Toomas
Trapido
11.15-11.30 Suure-Jaani valla koolivõrgu korrastamise kogemused
– Tõnu Aavasalu, Suure-Jaani vallavanem
11.30-11.45 Põhikoolist algkool-lasteaiaks – Anu Roht, endine
Kärstna kooli direktor, Viljandi Kesklinna Kooli
õpetaja
11.45-12.00 Kuidas edasi Kolga-Jaani vallas? – Kalevi Kaur,
Kolga-Jaani vallavanem
12.00-12.50 Töörühmad – Anzori Barkalaja, Kolga-Jaani
Vallavolikogu haridus- , kultuuri –ja spordikomisjoni
esimees
12.50-13.00 Lõpetamine