Makonna 6. kl õpioskuste olümpiaadil

8. okt Viljandis Paalalinna Koolis meie kooli esindasid: Marten 5. kl, Keiti 6. kl, Moonika 6. kl ja Kaarel 6. kl., jäädes 16. positsioonile.
Lahendada tuli tunniplaani alusel, piiratud aja jooksul neljas erinevas õpitoas: roheline tuba, kultuuri tuba, IT tuba, varia tuba-  ühetekokku 18 eriilmelist ülesannete plokki. Ülesanded tuli liikmetel omavahel ära jagada. Paremini õnnestus meie võistkonnal VARIA õpituba. Suurimaks probleemiks kujunes ajanappus, kuna meid oli lubatust ühe liikme võrra vähem.