Matemaatikavõistlus “Känguru” 3.-9. kl

Võistlus toimub neljas vanuserühmas kell 8.30 – 10.00 kunstiklassis:
ekolierid (3.-4. klass)
benjaminid (5.-6. klass)
kadetid (7.-8. klass)
juuniorid (9.-10. klass)
Leie Põhikoolist osalevad:
1. Marten Hämäläinen 3. kl
2. Kaarel Saksniit 4. kl
3. Grete Sass 5. kl
4. Kaili Pullisaar 5. kl
5. Kalmer Keerup 6. kl
6. Karmo Ilmjärv 7. kl
7. Triin Randmer 7. kl
8. Karl Randmer 8. kl
9. Oskar Randmer 8. kl
10. Kermo Kalso 8. kl
11. Kaspar Keerup 9. kl
12. Jarmo Ilmjärv 9. kl
13. Jaanus Vaht 9. kl
14. Marleen Jõgi 9. kl
15. Hanna Maria Tootsi 9. kl

Ekolieridel tuleb lahendada 24 ülesannet ning ülejäänud vanuserühmadel 30, need on raskuse järgi jagatud kolme rühma.

Iga ülesande juures on 5 vastusevarianti, millest üks on õige. Õpilane valib õige ja märgib vastava variandi vastustelehele.
Õige vastus annab vastavalt 3, 4 või 5 punkti, vale vastus (-1) punkti ning vastamata jätmine 0 punkti.
Võistlus toimub koolides, soovitatavalt orienteeruvalt kl. 8 ja 12 vahel ning osavõtjatel on lahendamiseks on aega 1 tund ja 15 min.