Noorte ettevõtlikkuse päev Viljandi Sakala Keskuses

8. oktoobril 2013 Noorte ettevõtlikkuse päeval algab Viljandimaa noorte ettevõtlikkuse programm. Noorte ettevõtlikkuse päev Viljandis, Sakala Keskuses
Leie Põhikoolist osalevad:
1. Kalmer Keerup 7. kl;
2. Patrick Toms 6. kl;
3. Erki Liiv 9. kl;
4. Kermo Kalso 9. kl;

13:00-15:00 Inspiratsioon ja motivatsioon, ideede genereerimine – Epp Adler
15:00-15:30 Energiapaus
15:30 Viljandimaa parimad ENTRUMi noorteprojektid – Mirembe ja Arting Grupp ja vabatahtlikuna tegutsemise tutvustus
16:00 Väikesed sammud viivad suurte tulemusteni – Arno Kütt OÜ Cleveron
16:30 Ettevõtlikuks inimeseks saamine – Margus Rink Eesti Energia
17:00–18:00 Programmi tutvustus ja ideede genereerimise töögrupid – mida mina saaksin ja tahaksin ära teha oma kodukohas.

Programm jätkub Viljandimaa ettevõtete ja inkubaatorite külastustega oktoobris. Külastustel saab põhjalikult uurida kuidas toimivad Loomeinkubaatori tekstiili- ja metallikeskus, Fellini kohvik, SEB Viljandi kontor, AS Viljandi Aken ja Uks, AS BHC, Bestra Engineering, AS Nett. Külastustele saab ennast kirja panna 8.oktoobril Sakala Keskuses, kui kohti jääb üle, siis ka kodulehe http://arenduskeskus.viljandimaa.ee/et/noorteettevotlikkus kaudu.

23. oktoobriks 2013 tuleb kodulehe kaudu elektrooniliselt esitada oma idee, mida programmis 3-5 liikmelise meeskonnaga mentori abil arendama hakkate.

Kõik ideede esitajad ja meeskonnaliikmed saavad osaleda interaktiivsetel koolituspäevadel Viljandi maakonna erinevates paikades:
9. novembril 2013 1.koolituspäev Karksi valla Kultuurikeskuses

KUIDAS ALUSTADA? Kuidas ideest teha toode? Meeskonna moodustamine, ülesannete jagamine. Meeskonnamängud.
30. novembril 2013 2.koolituspäev Viljandi Gümnaasiumis

RAHA. Kust raha tuleb ja kuhu läheb, kust leida koostööpartnereid, kes on sihtgrupid, kuidas nendeni jõuda? Cashflow rahamäng.
18. jaanuaril 2014 3.koolituspäev Mustlas

TURUNDUS. Ettevõtlusteater.
1. märtsil 2014 4.koolituspäev Suure-Jaani Noortekeskuses
PIKAAJALINE TEGUTSEMINE. Probleemide lahendamine, vastutus, pikaajaline planeerimine. Esinemiskoolitus.
Parimate projektide konkurss aprillis 2014 Viljandis
Auhinnareis Stockholmi mais-juunis 2014
Igal koolituspäeval esinevad Viljandimaa tublid ettevõtjad, kes inspireerivad noori oma lugudega ettevõtlusest. Õppeprotsessis on olulisel kohal praktilised arutelud, diskussioonid, ajurünnakud, rollimängud, rühmatööd ja ülesannete lahendamine. Lisaks koolitustele tehakse Ettevõtlusteatrit, mängitakse Cashflow rahamängu, õpitakse meeskonnatööd ja esinemisoskusi ja tegeletakse oma projektiideega mentorite abil.

Programmist osavõtt, sh transport maapiirkondadest, toitlustamine koolituspäevadel ja õppematerjalid on noortele tasuta.
Programmi toetavad:
Viljandi Maavalitsus, Viljandimaa Omavalitsuste Liit, Europe Direct’i teabekeskus Viljandimaal
Karksi vald, Tarvastu vald
SA Brittannia
OÜ Cleveron, AS BHC, OÜ Suja Ehitus, Nordea pank, SEB
Auhinna – kruiisi Stockholmi paneb parimale noortegrupile välja Go Travel

Korraldaja: Viljandimaa Arenduskeskus koos partneritega
Lisainfo: Kairi Ong
tel: 433 0592, 58 544 679
e-post: kairi.ong@viljandimaa.ee
http://arenduskeskus.viljandimaa.ee/et/noorteettevotlikkus