Ohutusõpe 4.-6. kl

OHUTUSÕPE 4.- 6.KLASSI ÕPILASTELE, kell 13.25 – 14.10 kabinetklassis
mille eesmärgiks on anda noortele eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi, kuidas ohtusid ette näha ning hakkama saada erinevates ohuolukordades.
Koolituse teemad
Tuleohutus :
o teadlik käitumine – iga kodu tuleohutuse alus
o tulekahju areng ruumis ja sisetulekahju mõju inimesele (suits,
põlemisgaasid sh. vingugaas)
o tulekahju korral tegutsemise põhireeglid
o tulekustuti-ja teki kasutamine

Veeohutus :
o turvaliseltveekogu ääres(käitu oma võimeid ja ohtusid arvestades)
o tegutsemine veeõnnetuse korral

Pommiohutus:
o kui leiad lõhkekeha, mis võib olla plahvatusohtlik
o mida peab teadma ilutulestiku kasutamisest

Õpetlikud videoklipid lähtuvalt teemast.