Õpetajate päev (9. kl)

8.30 – 9.00 aineõpetaja tund
9.00 – 9.15 kogunemine aulas, 9. kl saab võimu koolis
9.25 – 9.55 õpilaste tund
10.05 – 10.35 õpilaste tund
10.45 – 11.15 õpilaste tund
11.15 – 11.35 söögivahetund 1.-6. kl
11.35 – 12.05 õpilaste tund
12.05 – 12.25 söögivahetund 7. -9. kl
12.25 – 13.10 käeva kokkuvõte aulas. Õpetajate näidend
13.25 – 14.00 pimevõrkpall võimlas, 9. kl vs. õpetajad

14.10 ootesöök

bussiring 14.30