Õppeprogramm “Sammalhabemed” Heimtali Loodusrajal 1.-2. kl. MTÜ Lilli Looduskeskus

Väljasõit kooli juurest kell 8.30
“Sammalhabemed” Viljandimaa 3.kl õpilastele.
Mets on rikkalik looduskooslus. See on suurte puude, rohttaimede, seente, sammalde, metsaputukate kodu. Heimtali loodusrajal õpime mõistma looduse toimimise seaduspärasusi metsas, tutvume metsaputukate ning nende eluviisiga, vaatleme erinevaid puuliike ja puuseeni, uurime samblaid ning samblikke. Metsaretk arendab õpilaste loovat mõtlemist-õpilased õpivad märkama, vaatlema, küsimusi esitama, analüüsima ning järeldusi ja üldistusi tegema otseses kokkupuutes looduskeskkonnaga.

Bussitranspordi organiseerib MTÜ Lilli Looduskeskus ja transport on koolidele tasuta.
Antud programmid toimuvad MTÜ Lilli Looduskeskuse projekti raames “Keskkonnahariduslikud programmid Viljandimaa lasteaialastele ja 1.-9.klasside õpilastele”. Projekti rahastaja on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Lisainformatsioon kodulehel www.looduskeskus.ee