Päästeteemaline koolitus 1.-4. kl “Tean tulest”

„TEAN TULEST”, algusega kell 12.30
Tuleohutusalane koolitusprogramm algklassiastmele 1.-4. kl
Koolituse käigus antakse lastele ülevaade tavaelus ettetulevatest ohuolukordadest, selgitatakse õiget käitumist ja tegutsemist tulekahju korral, arutatakse läbi peamised tulekahju tekkepõhjused. Hädaabi number 112. Lisateema: ohutult veekogu ääres.
Osalejatele raamat „Tean tulest“ ja ülesandelehed „Kodune evakuatsiooniplaan“, „Ohuolukorrad kodus“.
Koolituse viib läbi  Viljandi komando komandopealik Mait Mürk