Päästeteemaline koolitus 5.-7. kl “Kaitse end ja aita teist”

Koolituse algus kell 12.30
Päästeteemaline koolitus 5.-7.klasside õpilastele
, mille eesmärgiks on anda  noortele eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi, kuidas ohtusid ette näha ning hakkama saada erinevates hädaolukordades.
Koolitusel käsitletavad teemad:
Tuleohutus
*põlemine ja tulekahju
*sisetulekahju mõju inimesele (suits, põlemisgaasid sh. vingugaas)
*tulekahju ennetamise ja kustutamise põhireegleid;
*hädaabiteadete edastamine;
*käitumine tulekahju korral (kodu, kool)
Veeohutus
*veekeskkonna ohud inimese organismile;
*veeõnnetuste põhjused;
*ohutu käitumine veekogude ääres
*esmane käitumine veeõnnetuse korral. 

Käsitletavad teemad PowerPointi esitluses, õppevideod lähtuvalt  teemast ja koolituse ajalisest kestvusest. Kokkuleppeliselt  45 või 2x45minutit. Osalejatele temaatilised märkmikud.
Koolituse viib läbi Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetustöö büroo vanemspetsialist Eda Mõim