Preemiaekskursioon tublimatele

Väljasõit Tallinna kooli juurest kell 6.45
Nimekirja arvamise aluseks eelkõige  hea õppimine ja käitumine ning panus kooli tunnivälisesse tegevusse.