XXX Võrtsjärve talimängud

Võrtsjärve XXX talimängude noorte päev toimub reedel 3. veebruaril Elvas.

Väljasõit kooli juurest kell 10.30

Mälumäng:
Kalmer Keerup 5.kl 
Triin Randmer 6.kl 
Erki Liiv 7.kl 
Kaspar Keerup 8.kl 
Tõnn Randmer 9.kl

Lauatennis:
Jarmo Ilmjärv 8.kl

Suusatamine, asendatud laskmisega laserpüstolist
Karmo Ilmjärv 6.kl 
Jaanus Vaht 8.kl 
Kristin Lass 5.kl 
Tairi Õunapuu 9.kl